ข่าวประชาสัมพันธ์

รวมข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักงานเกษตรจังหวัดลำปาง

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

รายงานงบทดลองประจำเดือน กันยายน 2565

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

รายงานงบทดลองประจำเดือนกันยายน 2564

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ (23 สิงหาคม 2564)

ภาพกิจกรรม

รวมรูปภาพข่าวกิจกรรมส่งเสริมการเกษตร

S__35766321

11

สิงหาคม

เกษตรลำปาง ประชาสัมพันธ์ ไม้ผลอัตลักษณ์จังหวัดลำปาง ” ส้มเกลี้ยงลำปาง ” ผ่านรายการวิทยุ เกษตรสัมพันธ์

เกษตรลำปาง ประชาสัมพันธ์ ไม้ผลอัตลักษณ์จังหวัดลำปาง ” ส้มเกลี้ยงลำปาง ” ผ่านรายการวิทยุ เกษตรสัมพันธ์   วันที่ 10 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00 […]

298783446_123802017059129_7985853862479858618_n

11

สิงหาคม

เกษตรลำปาง ตรวจวิเคราะห์สารเคมีทางการเกษตรที่ตกค้างจากตัวอย่างพืชในแปลงเกษตรกร

 เกษตรลำปาง ตรวจวิเคราะห์สารเคมีทางการเกษตรที่ตกค้างจากตัวอย่างพืชในแปลงเกษตรกร วันที่ 10 สิงหาคม 2565 เจ้าหน้าที่กลุ่มอารักขาพืช และเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดลำปาง นำตัวอย่างพืชจากการสุ่มเก็บตัวอย่างจากแปลงเกษตรกร ที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการอารักขาพืชเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรมส่งเสริมการอารักขาพืชเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ณ บ้านหนอง หมู่ที่ […]

298792591_788960305470792_2727026608548947428_n

11

สิงหาคม

ส้มเกลี้ยง ไม้ผลอัตลักษณ์ของจังหวัดลำปาง

สำนักงานเกษตรจังหวัดลำปาง ขอประชาสัมพันธ์ และเชิญชวน ประชาชน   แวะซื้อ แวะทาน “ส้มเกลี้ยง ไม้ผลอัตลักษณ์ของจังหวัดลำปาง” ได้ที่ อิมแพ็ค เมืองทองธานี วันที่ 12 – […]