ข่าวประชาสัมพันธ์

รวมข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักงานเกษตรจังหวัดลำปาง

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

รายงานงบทดลองประจำเดือนกันยายน 2564

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ (23 สิงหาคม 2564)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะฯ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (13 สิงหาคม 2564)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะฯ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ (22 กรกฎาคม 2564)

ภาพกิจกรรม

รวมรูปภาพข่าวกิจกรรมส่งเสริมการเกษตร

S__30441506

10

พฤษภาคม

วันพืชมงคล ปี 2565

พระราชพิธีพืชมงคล ทำขวัญพืชพันธุ์ธัญญาหาร เริ่มต้นฤดูกาลเพาะปลูกข้าว งานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ จัดขึ้นเพื่อความเป็นสิริมงคลและบำรุงขวัญแก่เกษตรกรไทย กำหนดจัดขึ้นในเดือนหกของทุกปี ซึ่งเป็นระยะเหมาะสมที่จะเริ่มต้นการทำนา ในปีนี้ตรงกับวันที่ 13 พ.ค. มี นายทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรฯทำหน้าที่พระยาแรกนา พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ มีพระราชพิธี […]

สำเนาของ สำเนาของ White and Green Soap Skincare Facebook Post (70)

28

เมษายน

เกษตรลำปาง ศึกษาดูงานแปลงข้าวตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรปลอดภัยได้มาตรฐานแบบครบวงจรมุ่งสู่เกษตรอินทรีย์จังหวัดลำปาง

เกษตรลำปาง ศึกษาดูงานแปลงข้าวตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรปลอดภัยได้มาตรฐานแบบครบวงจรมุ่งสู่เกษตรอินทรีย์จังหวัดลำปาง วันพฤหัสบดี ที่ 28 เมษายน 2565 นายธีระพงศ์ ฤทธิโชติ เกษตรจังหวัดลำปาง มอบหมายให้ นางสาวจิตติมา กาบเย็น หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต เป็นประธานเปิดงาน […]

28

เมษายน

เกษตรลำปาง ร่วมกำหนดแนวทางการบริหารจัดการผลผลิตสับปะรด ปี 2565

เกษตรลำปาง ร่วมกำหนดแนวทางการบริหารจัดการผลผลิตสับปะรด ปี 2565   วันที่ 28 เมษายน 2565  นายธีระพงศ์   ฤทธิโชติ เกษตรจังหวัดลำปาง มอบหมายให้นางสาวจิตติมา  กาบเย็น หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต […]

28

เมษายน

เกษตรลำปาง วางแผนทดสอบการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสับปะรดโดยใช้จุลินทรีย์ PGPR

เกษตรลำปาง วางแผนทดสอบการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสับปะรดโดยใช้จุลินทรีย์ PGPR วันที่ 28 เมษายน 2565 นางสาวสวิชญา  สมบุญโสด นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดลำปาง ร่วมกับนายณัฐกร คำอ้ายบุตร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ […]