รวมรูปภาพกิจกรรมทั้งหมด

S__30441506

10

พฤษภาคม

วันพืชมงคล ปี 2565

พระราชพิธีพืชมงคล ทำขวัญพืชพันธุ์ธัญญาหาร เริ่มต้นฤดูกาลเพาะปลูกข้าว งานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ จัดขึ้นเพื่อความเป็นสิริมงคลและบำรุงขวัญแก่เกษตรกรไทย กำหนดจัดขึ้นในเดือนหกของทุกปี ซึ่งเป็นระยะเหมาะสมที่จะเริ่มต้นการทำนา ในปีนี้ตรงกับวันที่ 13 พ.ค. มี นายทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรฯทำหน้าที่พระยาแรกนา พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ มีพระราชพิธี […]

สำเนาของ สำเนาของ White and Green Soap Skincare Facebook Post (70)

28

เมษายน

เกษตรลำปาง ศึกษาดูงานแปลงข้าวตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรปลอดภัยได้มาตรฐานแบบครบวงจรมุ่งสู่เกษตรอินทรีย์จังหวัดลำปาง

เกษตรลำปาง ศึกษาดูงานแปลงข้าวตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรปลอดภัยได้มาตรฐานแบบครบวงจรมุ่งสู่เกษตรอินทรีย์จังหวัดลำปาง วันพฤหัสบดี ที่ 28 เมษายน 2565 นายธีระพงศ์ ฤทธิโชติ เกษตรจังหวัดลำปาง มอบหมายให้ นางสาวจิตติมา กาบเย็น หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต เป็นประธานเปิดงาน […]

28

เมษายน

เกษตรลำปาง ร่วมกำหนดแนวทางการบริหารจัดการผลผลิตสับปะรด ปี 2565

เกษตรลำปาง ร่วมกำหนดแนวทางการบริหารจัดการผลผลิตสับปะรด ปี 2565   วันที่ 28 เมษายน 2565  นายธีระพงศ์   ฤทธิโชติ เกษตรจังหวัดลำปาง มอบหมายให้นางสาวจิตติมา  กาบเย็น หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต […]

28

เมษายน

เกษตรลำปาง วางแผนทดสอบการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสับปะรดโดยใช้จุลินทรีย์ PGPR

เกษตรลำปาง วางแผนทดสอบการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสับปะรดโดยใช้จุลินทรีย์ PGPR วันที่ 28 เมษายน 2565 นางสาวสวิชญา  สมบุญโสด นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดลำปาง ร่วมกับนายณัฐกร คำอ้ายบุตร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ […]

สำเนาของ สำเนาของ White and Green Soap Skincare Facebook Post (56)

04

เมษายน

เกษตรลำปาง ติดตามผลการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเกษตรกรในการเลี้ยงแมลงเศรษฐกิจ (จิ้งหรีด) งบพัฒนาจังหวัดลำปาง ปี 2563

เกษตรลำปาง ติดตามผลการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเกษตรกรในการเลี้ยงแมลงเศรษฐกิจ (จิ้งหรีด) #งบพัฒนาจังหวัดลำปางปี2563 วันที่ 4 เมษายน 2565 นายชำนาญ เมืองลอง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ กลุ่มอารักขาพืช ติดตามการดำเนินงานการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเกษตรกรในการเลี้ยงแมลงเศรษฐกิจ (จิ้งหรีด) งบพัฒนาจังหวัดลำปาง […]

สำเนาของ สำเนาของ White and Green Soap Skincare Facebook Post (55)

01

เมษายน

เกษตรลำปาง ประชุมเกษตรอำเภอ (MM) และ และประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัด (PM) ประจำเดือนมีนาคม 2565

เกษตรลำปาง ประชุมเกษตรอำเภอ (MM) และ และประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัด (PM) ประจำเดือนมีนาคม 2565  วันที่ 31 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. […]

สำเนาของ สำเนาของ White and Green Soap Skincare Facebook Post (49)

15

มีนาคม

เกษตรลำปาง ส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพกาแฟเพื่อความยั่งยืน ปี 2565

#เกษตรลำปาง #กรมส่งเสริมการเกษตร สแกน QR Code เพื่อติดตามแฟนเพจของเรา ลิงก์ข่าวนี้   https://www.facebook.com/doaelampang/posts/4398002163634896

สำเนาของ สำเนาของ White and Green Soap Skincare Facebook Post (41)

07

มีนาคม

เกษตรลำปาง เตรียมความพร้อมการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

วันจันทร์ที่ 7 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 น. นางสาวจิตติมา กาบเย็น หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต และนางสาวสุบิน แก้วเต็ม หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดลำปาง ประชุมกับสมาชิกสหกรณ์ผู้ปลูกสับปะรดลำปาง […]