รวมข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

รายงานงบทดลองประจำเดือนกันยายน 2564

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ (23 สิงหาคม 2564)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะฯ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (13 สิงหาคม 2564)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะฯ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ (22 กรกฎาคม 2564)

ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเลคทรอนิกส์ (e-bidding)(15 มี.ค.64)

รายงานงบทดลองประจำเดือนกันยายน 2563

ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเลคทรอนิกส์ (e-bidding)(11 ม.ย.63)

ประชาสัมพันธ์จาก ธอส. ออกผลิตภัณฑ์ “สลากออมทรัพย์ ธอส. พิมานมาศ” รุ่นที่ 3 เริ่มจำหน่ายหมวดแรก 14 กุมภาพันธ์ นี้

รายงานงบทดลองประจำเดือนกันยายน 2562