เกษตรลำปาง วางแผนทดสอบการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสับปะรดโดยใช้จุลินทรีย์ PGPR

เกษตรลำปาง วางแผนทดสอบการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสับปะรดโดยใช้จุลินทรีย์ PGPR

1

วันที่ 28 เมษายน 2565 นางสาวสวิชญา  สมบุญโสด นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดลำปาง ร่วมกับนายณัฐกร คำอ้ายบุตร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำปาง ลงพื้นที่แปลงต้นแบบการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสับปะรดโดยใช้จุลินทรีย์ PGPR ของนายอารีย์  อินต๊ะพันธ์ เพื่อวางแผนในการทดสอบในปีที่ 3 โดยผลผลิตของแปลงทดสอบในปีที่ 2 เริ่มให้ผลผลิตแล้ว พบว่า แปลงที่ใช้จุลินทรีย์ PGPR ร่วมกับปุ๋ยเคมี มีขนาดลำต้นและผลใหญ่กว่าแปลงที่ไม่ได้ใช้ ซึ่งหากสิ้นสุดการทดสอบจะได้นำผลการทดสอบไปเผยแพร่แก่เกษตรกรที่สนใจต่อไป

S__221601801193961S__221601795

QR-Code-สำนักงานเกษตรจังหวัดลำปาง-150x150#เกษตรลำปาง

#กรมส่งเสริมการเกษตร

สแกน QR Code เพื่อติดตามแฟนเพจของเรา

ลิงก์ข่าวนี้   https://www.facebook.com/doaelampang/posts/4509554499146328