เกษตรลำปาง เปิดพื้นที่ให้เกษตรกรจำหน่ายสินค้าเกษตร ฟรี มุ่งฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานราก สร้างรายได้ให้เกษตรกร

272015410_3014998372100551_5523596653148589116_n

นายธีระพงศ์ ฤทธิโชติ เกษตรจังหวัดลำปาง เปิดเผยว่า ด้วย พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้ประชุมทางไกล (VCS) เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2565 จากห้องประชุมราชบพิธ ชั้น 5 อาคารดำรงราชานุสรณ์ โดยได้มอบนโยบายของนายกรัฐมนตรีแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ในการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ผลิตและแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ได้มีช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าและมีพื้นที่ให้เกษตรกรหรือผู้ผลิตและแปรรูปพบกับผู้ซื้อโดยตรง เพื่อเป็นการฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานราก กระตุ้นการขายในชุมชน สร้างรายได้ ให้กับชุมชนและให้มีกิจกรรมในลักษณะที่เป็นพื้นที่ให้แก่เกษตรกรหรือผู้ผลิตและแปรรูปพบกับผู้ซื้อโดยตรง ที่มีศักยภาพและสามารถยกระดับการพัฒนาได้

135547839_2746795285587529_521295364817305176_n 135397793_2746795345587523_6566451920577509351_n 135844162_2746795475587510_5663611765978547795_n 136737035_2746795628920828_1088083994060487247_n 135486747_2746795692254155_6022894456888320890_n 135208149_2746795942254130_8892319456529565292_n
สำนักงานเกษตรจังหวัดลำปาง ในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลศูนย์เรียนรู้การบริหารจัดการสินค้าเกษตร(ตลาดเกษตรกร) จังหวัดลำปาง จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนและรับสมัครเกษตรกรผู้ผลิตและแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร มาจำหน่ายสินค้าเกษตร ฟรี ณ ศูนย์เรียนรู้การบริหารจัดการสินค้าเกษตร(ตลาดเกษตรกร) จังหวัดลำปาง ในระยะแรก จำหน่ายทุกวันพุธของสัปดาห์ ตั้งแต่เวลา 06.30 – 14.00 น. เริ่มจำหน่ายวันพุธที่ 19 มกราคม 2565 – วันพุธที่ 27 เมษายน 2565

ผู้สนใจติดต่อได้ที่  :   ศูนย์เรียนรู้ฯ ตลาดเกษตรกร จังหวัดลำปาง

:   สำนักงานเกษตรจังหวัด/สำนักงานเกษตรอำเภอใกล้บ้าน

 

เกษตรจังหวัดลำปางเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดลำปาง ” ขัวแตะ” สะพานบุญ วัดพระธาตุสันดอนแก้ว บ้านวังเงิน อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง

วันที่ 16 ตุลาคม 2561 นายธวัชชัย สิทธิวีระกุล เกษตรจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร เยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัด

“ขัวแตะ” สะพานบุญ วัดพระธาตุสันดอน ตั้งอยู่ที่ บ้านวังเงิน อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง เป็นสะพานไม้ไผ่ที่ทอดยาว 360 เมตร ผ่านทุ่งนาของชาวบ้าน อยู่ริมถนนสาย 11 ลำปาง-เด่นชัย เชื่อมต่อกับทางทิศตะวันออกบริเวณบันไดนาคของวัดพระธาตุสันดอน สะพานแห่งนี้เกิดมากจากแรงศรัทธาจากชาวบ้านที่ได้ร่วมใจกันบริจาคที่นาของตัวเองสร้างสะพานเพื่อใช้สัญจรไปมาเพื่อไปทำบุญที่วัด ชาวบ้านขับรถไถ ปักต้นกล้าข้าวบนที่นาไปตามปกติ บนสะพานมีนักท่องเที่ยวเดินข้ามไปมาถ่ายภาพความสวยงามของสะพาน แถมได้ชมความเรียบง่ายตามวิถีชนบทไปด้วย

ให้การต้อนรับ คณะนิเทศงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร รอบที่ 3 ครั้งที่ 1 อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

วันที่ 6 กันยายน 2561 เวลา 13.30 น. นายธวัชชัย สิทธิวีระกุล มอบหมายให้ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย นายเจริญ พัดบัว เกษตรอำเภอเมืองลำปาง และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำปาง  นำคณะนิเทศงาน ซึ่งนำโดย นายนเรศ ฝีปากเพราะ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมคณะนิเทศงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร รอบที่ 3 ครั้งที่ 1  ซึ่งมีนางสาวยุพา แซ่ซื้อ ผู้เชี่ยวชาญด้านสารสนเทศเพื่องานส่งเสริมการเกษตร นางพิสมัย พึ่งวิกรัย ผู้อำนวยการกลุ่มไม้ดอกและไม้ประดับ กรมส่งเสริมการเกษตร และคณะนิเทศงานของ สสก.6 เชียงใหม่ เยี่ยมเยียนนายสายันต์ ปานพินิจ “ไร่ชวนฝัน” บ้านวังชัยพัฒนา หมู่ที่ 16 ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ซึ่งมีการปลูกพืชแบบผสมผสาน เพาะพันธุ์ไม้จำหน่ายหลากหลายชนิด เน้น พันธุ์ไม้ที่หายากและมีมูลค่าสูง ยึดหลัก ทำน้อยได้มาก และจำหน่ายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์  

IMG_9745

IMG_9747

IMG_9751

IMG_9766

IMG_9778

IMG_9780

IMG_9841

IMG_9863

IMG_9864

IMG_9889

IMG_9890

IMG_9917

ให้การต้อนรับ คณะนิเทศงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร รอบที่ 3 ครั้งที่ 1 อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

วันที่ 6 กันยายน 2561 เวลา 09.30 น. นายธวัชชัย สิทธิวีระกุล มอบหมายให้ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย นายเจริญ พัดบัว เกษตรอำเภอเมืองลำปาง และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำปาง ให้การต้อนรับ นายนเรศ ฝีปากเพราะ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมคณะนิเทศงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร รอบที่ 3 ครั้งที่ 1  ซึ่งมีนางสาวยุพา แซ่ซื้อ ผู้เชี่ยวชาญด้านสารสนเทศเพื่องานส่งเสริมการเกษตร นางพิสมัย พึ่งวิกรัย ผู้อำนวยการกลุ่มไม้ดอกและไม้ประดับ กรมส่งเสริมการเกษตร และคณะนิเทศงานของ สสก.6 เชียงใหม่ ดำเนินการนิเทศงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร ณ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง โดยมีนายเจริญ พัดบัว เกษตรอำเภอเมืองลำปาง บรรยายสรุปการขับเคลื่อนงานตามภารกิจสำคัญของกรมส่งเสริมการเกษตร งานตามนโยบายภาครัฐ และงานตามภารกิจสำคัญของกรมฯและในพื้นที่ โดยใช้ระบบส่งเสริมการเกษตร T&V เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อน

IMG_9699

IMG_9639

IMG_9643

IMG_9676

IMG_9685

IMG_9687

 

IMG_9705 IMG_9706

IMG_9707

IMG_9720

จัดนิทรรศการเกี่ยวกับการบริหารจัดการศัตรูพืชและสนับสนุนเชื้อสดพร้อมใช้ให้เกษตรกรในพื้นที่ โครงการจังหวัดลำปางเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2561

วันที่​ 6​ กันยายน​ 2561​ กลุ่มอารักขาพืช​ ร่วมกับ​ สนง.กษอ.เมืองปาน​ และ​ ศจช.ทุ่งกว๋าว​ จัดนิทรรศการเกี่ยวกับการบริหารจัดการศัตรูพืช​และสนับสนุน​เชื้อสดพร้อมใช้ให้เกษตรกรในพื้นที่ (เชื้อราบิวเวอเรีย, เชื้อราไตรโครเดอร์มา)​ จำนวน​ 200​ ถุง​ โครงการจังหวัดลำปาง​เคลื่อนที่​ ประจำปีงบประมาณ​ 2561​ ณ​ โรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์​ หมู่ที่​ 2​ ตำบลหัวเมือง​ อำเภอเมืองปาน​ จังหวัดลำปาง

66797 66800 97944 97946 97951 97953 97958

ร่วมดำเนินการและให้ข้อมูลในการถอดองค์ความรู้ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนทุ่งฝาย ต.ทุ่งฝาย อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง

วันที่ 5 กันยายน 2561 สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินการถอดองค์ความรู้ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนทุ่งฝาย ต.ทุ่งฝาย อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง ซึ่งเป็นศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) ดีเด่น ระดับเขต ปี 2561 เพื่อถอดองค์ความรู้เสนอกรมส่งเสริมการเกษตร และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์องค์ความรู้ผ่านคลังความรู้ของหน่วยงาน ในการนี้ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานดินปุ๋ยระดับจังหวัดและอำเภอ เข้าร่วมดำเนินการและให้ข้อมูลในครั้งนี้ด้วย

324045

324046

324047

324048

324049

324050

 

ร่วมตรวจเยี่ยมสถานที่ผลิต/แหล่งผลิต เพื่อประกอบการพิจารณาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายตราสัญลักษณ์คุณภาพผลิตภัณฑ์สินค้าดีและบริการเด่นของจังหวัดลำปาง (BEST of Lampang)

วันที่ 5 กันยายน 2561 เวลา 08.30 น. นายธวัชชัย  สิทธิวีระกุล เกษตรจังหวัดลำปาง มอบหมายให้นายจิรประวัติณ์ ไทยประสิทธิ์ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต พร้อมด้วยผู้แทนสำนักงานเกษตรจังหวัดลำปางและผู้แทนสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำปางเข้าร่วมตรวจเยี่ยมสถานที่ผลิต/ แหล่งผลิต เพื่อประกอบการพิจารณาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมาย ตราสัญลักษณ์คุณภาพผลิตภัณฑ์สินค้าดีและบริการเด่นของจังหวัดลำปาง

(BEST of Lampang ประเภท เกษตรสุขภาพเกษตรปลอดภัย ของอำเภอเมือง มีดังนี้

1.สวนส้มนายเอกภพ วิญญาภาพ (สวนส้มจิตอำไพ) ม.2 ต.บ้านค่า อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง

2.ไร่สับปะรดนายกฤษณะ สิทธิหาญ  (ไร่ช่างเอก) ม.5 ต.บุญนาคพัฒนา  อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง

3.สวนขนุน นางสาววีราภรณ์ บุญเต็ม(สวนอีป้อ)  ม.13 บ้านน้ำโท้งอุดมพร  ต.บ่อแฮ้ว  อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง

4.ข้าวอินทรีย์ นายนิธิพันธ์ เครือศึก (ไร่กันตพัฒน์) 136 ม.7ต.นิคมพัฒนา  อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง

5.สวนผักกุยช่าย นายสะอาด คำทราย  35  ม.6 ต.พิชัย อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง

6.ข้าวอินทรีย์นายศิรพล บุญเสริม   307/92 ม.2  ต.พระบาท อ.เมืองลำปาง  จ.ลำปาง

318628

 

66031

66032

318618

318619

318622

318623

318624

318625

318626

318627