เกษตรลำปาง ร่วมกำหนดแนวทางการบริหารจัดการผลผลิตสับปะรด ปี 2565

เกษตรลำปาง ร่วมกำหนดแนวทางการบริหารจัดการผลผลิตสับปะรด ปี 2565

2

 

วันที่ 28 เมษายน 2565  นายธีระพงศ์   ฤทธิโชติ เกษตรจังหวัดลำปาง มอบหมายให้นางสาวจิตติมา  กาบเย็น หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต เข้าร่วมรับฟังปัญหาและสถานการณ์การผลิตสับปะรดของเกษตรกรตำบลบ้านเสด็จ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง เพื่อร่วมกันกำหนดแนวทางการบริหารจัดการผลผลิตสับปะรด ปี 2565 โดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเสด็จ เป็นประธานในการประชุม ซึ่งมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้รับซื้อ และเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดเข้าร่วมด้วย ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเสด็จ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

194045 S__221765657 194042

QR-Code-สำนักงานเกษตรจังหวัดลำปาง-150x150#เกษตรลำปาง

#กรมส่งเสริมการเกษตร

สแกน QR Code เพื่อติดตามแฟนเพจของเรา

ลิงก์ข่าวนี้  https://www.facebook.com/doaelampang/posts/4509557935812651