คำขวัญประจำจังหวัดลำปาง........>>>ถ่านหินลือชา รถม้าลือลั่น เครื่องปั้นลือนาม งามพระธาตุลือไกล ฝึกช้างใช้ลือโลก<<<
หน้าหลัก
ระบบฐานข้อมูลและโปรแกรมสำคัญ>>>
นายสมพร เจียรประวัติ
เกษตรจังหวัดลำปาง
ประกวดราคา-สอบราคา
แผนงาน/โครงการปี 2557
โครงการ
โครงการ
โครงการ
ฝ่ายบริหารทั่วไป
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร

"ประกาศผลการประกวดเวปไซต์สำนักงานเกษตรอำภอประจำปี 2557"
(คลิกดูประกาศสำนักงานเกษตรจังหวัดลำปาง)
24 มี.ค 57
 
ประมวลภาพเกษตรจังหวัดลำปางคนใหมเดินทางมารับตำแหน่งเกษตรจังหวัดลำปาง
โดยคณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรจังหวัดลำปางได้ร่วมกันต้อนรับ
และพาไปไหว้สักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในจังหวัดลำปาง
เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2556

16/12/2556
 

นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2557 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดลำปาง อ่านเพิ่มเติม
18/08/2557

นายสมพร เจียรประวัติ เกษตรจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดอบรมชี้แจงแนวทางการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปี 2557/58 เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดลำปาง อ่านเพิ่มเติม
5/08/2557
นายสมพร เจียรประวัติ เกษตรจังหวัดลำปาง ประธานการประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือนกรกฏาคม (MM) เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดลำปาง อ่านเพิ่มเติม
4/08/2557
จังหวัดลำปางงาโครงการรณรงค์การขึ้นทะเบียนเกษตรกรและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการลดต้นทุนการผลิตข้าว เพื่อคืนความสุขให้ชาวนา
ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
อ่านเพิ่มเติม
31/07/2557
จังหวัดลำปาง จัดงานคลินิกเกษตรครั้งยิ่งใหญ่ระดับประเทศ ประจำปี 2557 อ่านเพิ่มเติม
29/07/2557
นายสมพร เจียรประวัติ เกษตรจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยนักวิชาการ
ส่งเสริมการเกษตรระดับจังหวัดและอำเภอ เข้าร่วมงาน Meet The Press & Friends ประจาปี 2557
อ่านเพิ่มเติม
17/07/2557
นายสมพร เจียรประวัติ เกษตรจังหวัดลำปาง นำทีมข้าราชการลูกจ้างสำนักงานเกษตรจังหวัดลำปาง ร่วมกันปลูกไม้ผลยืนต้น ในงานสัปดาห์รณรงค์ปลูกไม้ผลยืนต้น โครงการเฉลิมพระเกียรติฯ อ่านเพิ่มเติม
8/07/2557
นายสมพร เจียรประวัติ เกษตรจังหวัดลำปาง ประธานการประชุม
เกษตรอำเภอ ประจำเดือนมิถุนายน (MM) ตามระบบส่งเสริมการเกษตร
เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2557 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดลำปาง
อ่านเพิ่มเติม
30/06/2557