คำขวัญประจำจังหวัดลำปาง........>>>ถ่านหินลือชา รถม้าลือลั่น เครื่องปั้นลือนาม งามพระธาตุลือไกล ฝึกช้างใช้ลือโลก<<<
หน้าหลัก
ระบบฐานข้อมูลและโปรแกรมสำคัญ>>>
นายสมพร เจียรประวัติ
เกษตรจังหวัดลำปาง
ประกวดราคา-สอบราคา
แผนงาน/โครงการปีงบประมาณ 2557
โครงการ
โครงการ
โครงการ
ฝ่ายบริหารทั่วไป
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร

"ประกาศผลการประกวดเวปไซต์สำนักงานเกษตรอำภอประจำปี 2557"
(คลิกดูประกาศสำนักงานเกษตรจังหวัดลำปาง)
24 มี.ค 57
"เรื่องด่วนที่สุด"
ขอให้นายทะเบียน (เกษตรอำเภอทุกท่าน)
ทำการออกหนังสือแจ้งเตือนการขอดำเนินกิจการต่อ (ท.ว.ช.4) โดยด่วน

(ดูรายละเอียดเพิ่มเติม)

19 ก.พ 57
 
ประมวลภาพเกษตรจังหวัดลำปางคนใหมเดินทางมารับตำแหน่งเกษตรจังหวัดลำปาง
โดยคณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรจังหวัดลำปางได้ร่วมกันต้อนรับ
และพาไปไหว้สักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในจังหวัดลำปาง
เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2556

16/12/2556
 
นายสมพร เจียรประวัติ เกษตรจังหวัดลำปาง
มอบให้ นายพิเชษฐ์ ชัยฤทธ์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและ
พัฒนาการผลิต เป็นประธานเปิดการอบรมวิทยากร
อาสาสมัครเกษตรปลอดการเผาประจาปี 2557
อ่านเพิ่มเติม
9/04/2557
นายสมพร เจียรประวัติ เกษตรจังหวัดลำปาง
เป็นประธานประชุมคณะกรรมการพิจารณาการ
ประกวดกิจกรรมงานบุคคลและสถาบันเกษตรกรดีเด่น
ระดับจังหวัด ประจำปี 2557
อ่านเพิ่มเติม
4/04/2557
สำนักงานเกษตรจังหวัดลำปาง จัดการเสวนาการผลิตข้าว
ที่ปลอดภัยได้มาตรฐานแบบครบวงจร
อ่านเพิ่มเติม
2/04/2557
เกษตรจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยคณะ ได้เข้าร่วมพิธีเปิดงาน
รำลึกประวัติศาสตร์รถไฟ รถม้าลำปางครั้งที่ 15 ประจำปี 2557
อ่านเพิ่มเติม
1/04/2557
การแข่งขันกีฬาสามัคคีกับหน่วยงานราชการต่างๆ
ในจังหวัดลำปาง เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี
2557
อ่านเพิ่มเติม
31/03/2557