คำขวัญประจำจังหวัดลำปาง........>>>ถ่านหินลือชา รถม้าลือลั่น เครื่องปั้นลือนาม งามพระธาตุลือไกล ฝึกช้างใช้ลือโลก<<<
หน้าหลัก
ระบบฐานข้อมูลและโปรแกรมสำคัญ>>>
นายสมพร เจียรประวัติ
เกษตรจังหวัดลำปาง
แผนงาน/โครงการปี 2557
โครงการ
โครงการ
โครงการ
ฝ่ายบริหารทั่วไป
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร

"ประกาศผลการประกวดเวปไซต์สำนักงานเกษตรอำภอประจำปี 2557"
(คลิกดูประกาศสำนักงานเกษตรจังหวัดลำปาง)
24 มี.ค 57
 
ประมวลภาพเกษตรจังหวัดลำปางคนใหมเดินทางมารับตำแหน่งเกษตรจังหวัดลำปาง
โดยคณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรจังหวัดลำปางได้ร่วมกันต้อนรับ
และพาไปไหว้สักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในจังหวัดลำปาง
เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2556

16/12/2556
 
สำนักงานเกษตรจังหวัดลำปาง ได้ติดตามนิเทศงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร ประจำเดือนตุลาคม 2557 อ่านเพิ่มเติม
14/10/2557
จังหวัดลำปาง ได้ประชุมเตรียมความพร้อมมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร
ผู้มีรายได้น้อย (1,000 บาท/ไร่) โดยมีท่านฤทธิพงศ์ เตชะพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธาน
อ่านเพิ่มเติม
13/10/2557
นายสมพร  เจียรประวัติ เกษตรจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุม
เพื่อปรึกษาหารือ และวางแผนแนวทางการดำเนินงานการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปี 2557/58 โดยมี
อ่านเพิ่มเติม
13/10/2557
นางสาวประวีณ์นุช  สันพะเยาว์ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานงานเกษตรจังหวัดลำปาง ร่วมประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจ โครงการพัฒนาการเกษตรครบวงจรในพื้นที่ที่มีศักยภาพ ระดับจังหวัดลำปาง อ่านเพิ่มเติม
13/10/2557
เจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ได้นำคณะนักเรียน
กลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนไชยปราการ อำเภอไชปราการ จังหวัดเชียงใหม่ ศึกษาดูงาน ณ
อ่านเพิ่มเติม
25/09/2557
สำนักงานเกษตรจังหวัดลำปาง จัดงานตลาดนัดความรู้ ภายใต้แผนงานส่งเสริมการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ โครงการกิ่วคอหมา จังหวัดลำปาง ประจำปี 2557อ่านเพิ่มเติม
25/09/2557
เกษตรจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฎิบัติการ
งานส่งเสริมการเกษตร ตามระบบ MRCF ประจำปี 2557
อ่านเพิ่มเติม
25/09/2557