คำขวัญประจำจังหวัดลำปาง........>>>ถ่านหินลือชา รถม้าลือลั่น เครื่องปั้นลือนาม งามพระธาตุลือไกล ฝึกช้างใช้ลือโลก<<<
หน้าหลัก
ระบบฐานข้อมูลและโปรแกรมสำคัญ>>>
นายสมพร เจียรประวัติ
เกษตรจังหวัดลำปาง
ประกวดราคา-สอบราคา
แผนงาน/โครงการปีงบประมาณ 2557
โครงการ
โครงการ
โครงการ
ฝ่ายบริหารทั่วไป
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร

"ประกาศผลการประกวดเวปไซต์สำนักงานเกษตรอำภอประจำปี 2557"
(คลิกดูประกาศสำนักงานเกษตรจังหวัดลำปาง)
24 มี.ค 57
"เรื่องด่วนที่สุด"
ขอให้นายทะเบียน (เกษตรอำเภอทุกท่าน)
ทำการออกหนังสือแจ้งเตือนการขอดำเนินกิจการต่อ (ท.ว.ช.4) โดยด่วน

(ดูรายละเอียดเพิ่มเติม)

19 ก.พ 57
 
ประมวลภาพเกษตรจังหวัดลำปางคนใหมเดินทางมารับตำแหน่งเกษตรจังหวัดลำปาง
โดยคณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรจังหวัดลำปางได้ร่วมกันต้อนรับ
และพาไปไหว้สักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในจังหวัดลำปาง
เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2556

16/12/2556
 
เกษตรจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยข้าราชการสำนักงานเกษตรจังหวัด เกษตรอำเภอทุกอำเภอ เข้าร่วมพิธีรดน้ำดำหัว นายชาตรี บุญนาค ผู้อำนวยการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขต 6 จังหวัดเชียงใหม่
เพื่อขอพรตามประเพณ๊วันสงกรานต์
อ่านเพิ่มเติม 22/04/2557
เกษตรจังหวัดลำปาง นำทีมข้าราชการสำนักงานเกษตรจังหวัดลำปาง
ร่วมพิธีรดน้ำดำหััวผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ตามประเพณีวันสนงกรานต
อ่านเพิ่มเติม 18/04/2557
นายชาตรี บุญนาค ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนา
การเกษตรเขตที่ 6 เชียงใหม่ ได้มานิเทศงาน พร้อมให้นโยบาย
อ่านเพิ่มเติม
17/04/2557
นายสมพร เจียรประวัติ เกษตรจังหวัดลำปาง
มอบให้ นายพิเชษฐ์ ชัยฤทธ์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและ
พัฒนาการผลิต เป็นประธานเปิดการอบรมวิทยากร
อาสาสมัครเกษตรปลอดการเผาประจาปี 2557
อ่านเพิ่มเติม
9/04/2557
นายสมพร เจียรประวัติ เกษตรจังหวัดลำปาง
เป็นประธานประชุมคณะกรรมการพิจารณาการ
ประกวดกิจกรรมงานบุคคลและสถาบันเกษตรกรดีเด่น
ระดับจังหวัด ประจำปี 2557
อ่านเพิ่มเติม
4/04/2557
สำนักงานเกษตรจังหวัดลำปาง จัดการเสวนาการผลิตข้าว
ที่ปลอดภัยได้มาตรฐานแบบครบวงจร
อ่านเพิ่มเติม
2/04/2557