คำขวัญประจำจังหวัดลำปาง........>>>ถ่านหินลือชา รถม้าลือลั่น เครื่องปั้นลือนาม งามพระธาตุลือไกล ฝึกช้างใช้ลือโลก<<<
หน้าหลัก
ระบบฐานข้อมูลและโปรแกรมสำคัญ>>>
นายสมพร เจียรประวัติ
เกษตรจังหวัดลำปาง
แผนงาน/โครงการปี 2557
โครงการ
โครงการ
โครงการ
ฝ่ายบริหารทั่วไป
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร

"ประกาศผลการประกวดเวปไซต์สำนักงานเกษตรอำภอประจำปี 2557"
(คลิกดูประกาศสำนักงานเกษตรจังหวัดลำปาง)
24 มี.ค 57
 
ประมวลภาพเกษตรจังหวัดลำปางคนใหมเดินทางมารับตำแหน่งเกษตรจังหวัดลำปาง
โดยคณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรจังหวัดลำปางได้ร่วมกันต้อนรับ
และพาไปไหว้สักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในจังหวัดลำปาง
เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2556

16/12/2556
 
เกษตรจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิดงานโครงการศูนย์เรียนรู้
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ในวันที่ 3 กันยายน 2557
ณ บริเวณศูนย์เรียนรู้ตำบลบ้านเสด็จ หมู่ที่ 3 บ้านทรายทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
อ่านเพิ่มเติม
3/09/2557
นายสมพร เจียรประวัติ เกษตรจังหวัดลำปาง ประธานการประชุม
เกษตรอำเภอ (MM)ประจำเดือนสิงหาคม เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดลำปาง

อ่านเพิ่มเติม
29/08/2557
นายสมพร เจียรประวัติ เกษตรจังหวัดลำปาง ประธานการประชุม
เจ้าหน้าที่ำสำนักงานเกษตรจังหวัดลำปาง เดือนสิงหาคม (PM)
เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดลำปาง
อ่านเพิ่มเติม
26/08/2557
นายสมพร เจียรประวัติ เกษตรจังหวัดลำปาง ประธานการอบรม
การถอดองค์ความรู้เรื่องการผลิตลำไยในฤดู และนอกฤดู ให้กับเกษตรกร
จำนวน 140 ราย ในระหว่างวันที่ 20-22 สิงหาคม 2557
ณ ห้องประชุมศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง
อ่านเพิ่มเติม
22/08/2557

นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2557 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดลำปาง อ่านเพิ่มเติม
18/08/2557

นายสมพร เจียรประวัติ เกษตรจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดอบรมชี้แจงแนวทางการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปี 2557/58 เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดลำปาง อ่านเพิ่มเติม
5/08/2557