เกษตรลำปาง จัดงานมหกรรมตลาดสินค้าเกษตร ตลาดเกษตรกร

เกษตรลำปาง จัดงานมหกรรมตลาดสินค้าเกษตร ตลาดเกษตรกร

ภาพนิ่ง1

 

           วันที่ 25 มิถุนายน 2565 นายธีระพงศ์ ฤทธิโชติ เกษตรจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดงานมหกรรมตลาดสินค้าเกษตร ตลาดเกษตรกร จังหวัดลำปาง ณ ศูนย์เรียนรู้การบริหารจัดการสินค้าเกษตร (ตลาดเกษตรกร) จังหวัดลำปาง บริเวณข้างสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำปาง (ติดแยกไฟแดงเฮือนสายคำ) ถนนลำปาง-แม่ทะ ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปางโดยมีนายสมศิลป์ ลาวพันธ์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร กล่าวรายงาน พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการบริหาร/คณะทำงานศูนย์เรียนรู้ฯ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด
           สำหรับการจัดงานจัดงานมหกรรมตลาดสินค้าเกษตร ตลาดเกษตรกร มีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์และจำหน่ายสินค้าเกษตรที่ปลอดภัยและได้มาตรฐาน โดยเฉพาะมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ PGS ที่ผลิตและจำหน่าย โดยเกษตรกรของจังหวัดลำปางให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย พร้อมยกระดับตลาดสินค้าเกษตรหรือตลาดเกษตรกรให้เป็นแหล่งจำหน่ายสินค้าเกษตรคุณภาพหลักในพื้นที่จังหวัดลำปาง
ภาพนิ่ง2
ภาพนิ่ง3
       ภายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจ อาทิ  การจำหน่ายสินค้าเกษตรที่ปลอดภัย และได้มาตรฐาน และของดีสินค้าเด่นจากเกษตรกรในพื้นที่ทุกอำเภอของจังหวัดลำปาง กว่า 70 บูธ การจัดแสดงนิทรรศการจากหน่วยงานราชการและสถาบันการศึกษา พร้อมจับฉลากแจกรางวัลแก่ผู้ร่วมงาน และชมการแสดงดนตรีโฟล์คซองพื้นเมือง