“มหกรรมตลาดสินค้าเกษตร ตลาดเกษตรกร จังหวัดลำปาง”

มหกรรมตลาดสินค้าเกษตร ตลาดเกษตรกร จังหวัดลำปาง

สำนักงานเกษตรจังหวัดลำปาง ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชน  และผู้สนใจได้เข้าร่วมกิจกรรม การจัดงาน “มหกรรมตลาดสินค้าเกษตร ตลาดเกษตรกร    จังหวัดลำปาง”
ในวันเสาร์ที่  25  มิถุนายน 2565 เวลา 06.00 – 15.00 น. ณ ศูนย์เรียนรู้การบริหารจัดการสินค้าเกษตร (ตลาดเกษตรกร) จังหวัดลำปาง

 

วัตถุประสงค์ของการจัดงาน เพื่อประชาสัมพันธ์และจำหน่ายสินค้าเกษตรที่ปลอดภัยและได้มาตรฐาน โดยเฉพาะ มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ PGS  ที่ผลิตและจำหน่ายโดย    พี่น้องเกษตรกรของจังหวัดลำปาง รวมทั้งเพื่อเป็นการกระตุ้นการรับรู้ของกลุ่มผู้บริโภค ให้เป็นที่รู้จักและแพร่หลายในวงกว้าง ยกระดับตลาดสินค้าเกษตรหรือตลาดเกษตรกรไปสู่ระดับที่สูงขึ้น ตลอดจนสร้างความยั่งยืนให้เป็นแหล่งจำหน่ายสินค้าเกษตรคุณภาพหลักในพื้นที่จังหวัดลำปาง

กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย

  1. การจำหน่ายสินค้าเกษตรที่ปลอดภัย และได้มาตรฐาน และของดีสินค้าเด่น    จากเกษตรกรในพื้นที่ทุกอำเภอของจังหวัดลำปาง กว่า 70 บูธ
  2. นิทรรศการจากหน่วยงานราชการและสถาบันศึกษา
  3. การจับสลากแจกรางวัลแก่ผู้มาร่วมงาน
  4. ดนตรีโฟล์คซองพื้นเมือง

 

ศูนย์เรียนรู้การบริหารจัดการสินค้าเกษตร (ตลาดเกษตรกร) จังหวัดลำปาง ดำเนินการภายใต้สโลแกน “เกษตรสุขภาพ เกษตรคุณภาพ เกษตรกรจริงจริง ทุกสิ่งปลอดภัย”