จังหวัดลำปาง จัดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ครั้งที่ 3/2565

จังหวัดลำปาง จัดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ครั้งที่ 3/2565

1

วันนี้ (9 มิถุนายน 2565) จังหวัดลำปาง จัดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ครั้งที่ 3/2565 เพื่อให้เกษตรกรที่มีปัญหาด้านการเกษตรในพื้นที่ห่างไกล สามารถเข้าถึงการบริการทางวิชาการ ได้รับการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรอย่างครบวงจรในคราวเดียวกัน ตลอดจนบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานวิชาการ หน่วยงานส่งเสริม และศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ในการให้บริการและแก้ไขปัญหาทางการเกษตรร่วมกัน ณ โรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์ หมู่ที่ 2 บ้านกล้วย ตำบลหัวเมือง อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง ภายใต้มาตรการป้องกันโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด โดยมี นายสันติ รังษิรุจิ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง และมีนายธีระพงศ์ ฤทธิโชติ เกษตรจังหวัดลำปาง กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ

S__31588378

S__31588371

S__31588369

S__31588366

 

โดยวันนี้เปิดให้บริการคลินิกเกษตร ได้แก่ คลินิกดิน คลินิกพืช คลินิกปศุสัตว์ คลินิกประมง คลินิกชลประทาน คลินิกสหกรณ์ คลินิกบัญชี คลินิกกฎหมาย คลินิกข้าว และคลินิกอื่นๆ เช่น คลินิกเกษตรและสหกรณ์  คลินิกสาธารณสุข คลินิกสภาเกษตรกร เป็นต้น โดยมีเกษตรกรในพื้นที่อำเภอเมืองปาน จำนวนกว่า 150 ราย มารับบริการ

การจัดงานในวันนี้ได้รับการสนับสนุนจากอำเภอเมืองปาน หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมออกหน่วยให้บริการ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข  ภาคเอกชนและท่านผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์ที่ให้ความอนุเคราะห์ในด้านสถานที่สำหรับจัดงานเป็นอย่างดียิ่ง

คะแนนอันดับที่ 3 แปลงใหญ่ข้าว ตำบลแม่กัวะ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง

QR-Code-สำนักงานเกษตรจังหวัดลำปาง-150x150#เกษตรลำปาง

#กรมส่งเสริมการเกษตร

สแกน QR Code เพื่อติดตามแฟนเพจของเรา

ลิงก์ข่าวนี้  https://www.facebook.com/doaelampang/posts/4626035507498226