คำขวัญประจำจังหวัดลำปาง
ถ่านหินลือชา รถม้าลือลั่น เครื่องปั้นลือนามงามพระธาตุลือไกล ฝึกช้างใช้ลือโลก

สำนักงานเกษตรจังหวัดลำปาง

ถนนลำปาง-เชียงใหม่ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100

เบอร์โทรศัพท์ สามารถต่อต่อได้ที่

ฝ่ายบริหารทั่วไป  :  054 – 356 677

กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ  :  054 – 829 722

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต  :  054 – 829 697

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร  :  054 – 260 316

กลุ่มอารักขาพืช  :  054 – 829 698

  โทรสาร (Fax) : 054-829795

 

Email   :  lampang@doae.go.th  ,  lampang_agri@hotmail.com